Magma
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter

Wat is reiki?

Volgens het Usui System of Natural Healing is Reiki:

Een zachte heelmethode
Een oude wijsheid in een nieuw jasje
Een eenvoudige manier om te ontspannen
Een weldadige aanpak van vele problemen
Een natuurlijke weg naar harmonie en balans
Een opstap naar spirituele groei
Een toegevoegde waarde voor andere therapieën


Wat is Reiki ?

Reiki is een Japans woord dat "de kracht van de zon" oftewel "de universele levensenergie" betekent. Alles wat leeft: planten, dieren, mensen, heeft die energie nodig om te kunnen leven, groeien en herstellen van ziekte. Die energie bevindt zich overal om ons heen en heeft een voedend effect op ons lichaam, onze geest en ons gevoelsleven. In Europa wordt met het woord Reiki de uit Japan afkomstige "USUÏ-methode van natuurlijk genezen" aangeduid. Genezen door energie-overbrenging is in feite al zo oud als de mensheid. Het systeem van Reiki werd rond de eeuwwisseling door de Japanse Meester Mikao Usuï herontdekt en geheel in ere hersteld. De inmiddels overleden Amerikaans-Japanse Hawayo Takata, die haar opleiding genoot in de Reiki Kliniek in Tokio, introduceerde Reiki, in de Verenigde Staten. De kleindochter van mevr. Takata, Grand Master Phyllis Lei Furumoto is nu de levende schakel met de Reiki Traditie.

Natuurlijke gave
Van nature is iedereen in staat om aan iemand die ziek is of zich emotioneel niet goed voelt, energie te geven via de handen. Wij hebben zelfs de natuurlijke neiging onze handen op precies die plaatsen te leggen, waar het pijn doet en de genezende energie het meest nodig is! Helaas zijn bij de meeste volwassenen de energiekanalen door een opeenstapeling van stress verwekkende ervaringen (o.a. het verdringen van heftige emoties in de eerste levensjaren) min of meer "dichtgeslibd" zodat zij in onvoldoende mate genezende energie kunnen doorgeven. Een tekort aan deze levensenergie veroorzaakt een grotere gevoeligheid voor ziekten en vertraagt het herstel.


Zelfgenezend vermogen
Eén van de eerste dingen die Reiki voor ons doet is het weer op gang brengen van ons zelfgenezend vermogen. Daar waar Reiki naar toe stroomt wordt datgene wat ziekte veroorzaakt of herstel in de weg staat opgelost, zodat het uit ons systeem kan verdwijnen. Daardoor geneest de ontvanger van Reiki zichzelf. Een kwaal die door ons eigen systeem is overwonnen komt ook niet meer terug, omdat we niet alleen de ziekte maar ook de oorzaak ervan hebben overwonnen. We zijn er sterker van geworden.


Lichamelijk en geestelijk ontgiftend
Een Reiki behandeling werkt lichamelijk en geestelijk ontgiftend en bevrijdend. Veel water drinken is dan ook in deze periode van belang; het helpt je lichaam de vrijkomende afvalstoffen af te voeren. Reiki neemt pijn weg en ondersteunt op krachtige maar natuurlijke wijze het proces van genezing. Reiki kan worden toegepast bij (ernstige) chronische ziekten maar evengoed bij griep, ontstekingen en als "eerste hulp" bij verwondingen en breuken.Opgeladen worden met liefdevolle energie

Je kunt Reiki voelen op een aantal verschillende manieren. Ieder mens ervaart het op zijn /haar eigen wijze. Tijdens en na een behandeling met Reiki kun je voelen hoe je opgeladen wordt met een krachtige, warme en liefdevolle energie. Reiki voelt aan alsof je een innerlijk bad krijgt, en geeft je zowel een ontspannen rust als een tintelend gevoel waarmee je alles weer met meer plezier aanpakt. Maar....woorden verbeelden Reiki niet. Vooral het ervaren van de Reiki-energie is wat telt: Je voelt de zon (weer) in je schijnen !

Wat doet Reiki nog meer ?
Reiki ondersteunt ons op geestelijk niveau om onze levensproblemen bewust zelf op te lossen en gebruik te maken van ons aangeboren inzicht, onze eigen kracht. Op emotioneel niveau kan reiniging plaatsvinden door oude, verdrongen emoties weer boven te laten komen om ze daarna definitief los te kunnen laten. Je hoeft daar niet bij voorbaat bang voor te zijn; je krijgt nooit meer te verwerken dan je op dat moment aankunt. Het onderdrukken van oude emoties kost een hoop energie. Die energie kun je beter gebruiken. Als je oud, belemmerend gedrag loslaat, zal je dat in het begin misschien best missen omdat het zo vertrouwd was, maar stel je eens een leven voor zonder al die ballast. Eenmaal ervan bevrijd ga je een stuk lichter door het leven. Wees je er in die periode van bewust dat de emoties die misschien bij je boven komen door Reiki¬behandelingen niets met vandaag te maken hebben. Ze zijn oud. Door het opruimen van lichamelijke en geestelijke belemmeringen ontstaat er ruimte. Ruimte voor levenskracht en groei, ruimte voor het ontwikkelen van talenten. Talenten die altijd al aanwezig waren, maar die nooit eerder de kans kregen om tot volle wasdom te komen.

Genezen door Reiki betekent meer dan het kwijt raken van storende lichamelijke kwalen, het betekent een warm, liefdevol contact opbouwen met ons lichaam en onze geest. Luisteren naar hun taal en hen ondersteunen, in plaats van met schadelijke middelen hun ziektesymptomen te onderdrukken.

Reiki stroomt
Reiki geef je alleen maar door... De energie doorstroomt eerst de gever en daarna pas de ander (de ontvanger). De gever geeft dus niet (zoals dat bij sommige andere geneeswijzen wel het geval is) de eigen levensenergie weg aan een ander. Daardoor neemt de gever ook geen pijnen en stemmingen van anderen over. De gever geneest de ander niet, hij geeft alleen maar energie door en die energie ondersteunt de ander bij zijn genezingsproces.


De Reikibehandeling

Zoals verteld gebeurt de behandeling door handoplegging bij jezelf, iemand anders. Maar ook dieren en planten kun je reiki geven. De handen worden licht en rustig zonder druk op verschillende plaatsen op het lichaam gelegd. Hierdoor vindt er een energieoverdracht plaats. Een behandeling wordt liggend oof zittend gegeven en duurt ongeveer een uur. Het doel van een Reiki healing is het wegnemen van blokkades in het lichaam door het geven van universele levensenergie. Deze healing troost, kalmeert, heft pijn op, versnelt fysieke genezingsprocessen en maakt emotionele trauma's los uit heden en verleden, waardoor deze alsnog verwerkt kunnen worden.

Een Reikibehandeling kan ook op afstand gegeven worden. De energieoverdracht vindt dan plaats via de kosmos. De behandelaar heeft dan minimaal Reiki de tweede graad. De behandelaar en de ontvanger kunnen zich ieder, bij wijze van spreken, aan de andere kant van de wereld bevinden. Reiki is niet gebonden aan plaats en ruimte.Wat kunnen de effecten van Reiki zijn?

Reiki kan veel positieve effecten hebben. Soms zul je de werking tijdens een behandeling kunnen waarnemen. Soms zul je een soort warmte waarnemen of voel je tintelingen en soms ga je wat rillen maar ook kunnen er heel veel emoties los gaan komen tijdens of na een behandeling. Reiki kan helpen te ontspannen en vermindert stress en depressies. De duur van een behandeling is afhankelijk van de aard van de symptomen en kan variëren van 30 minuten tot 1,5 uur.

De meest voorkomende effecten van Reiki:
- Reiki behandelt zowel de oorzaken als symptomen van de klachten
- Reiki brengt het lichaam en haar functies, dus ook de organen en klieren, in balans
- Reiki kan helpen om pijn en overgevoeligheid voor pijnen te verlichten
- Reiki kan helpen het algemene immuunsysteem te versterken
- Reiki bevordert daardoor mede het natuurlijke zelfgenezingsproces
- Reiki richt zich altijd naar de persoonlijke behoeften van de patiënt
- Reiki brengt de chakra's en energieën in het lichaam in balans
- Reiki kan helpen om gifstoffen uit het lichaam af te voeren
- Reiki kan helpen de creativiteit te bevorderen
- Reiki heft emotionele blokkades op en laat onderdrukte gevoelens vrijkomen
- Reiki versterkt de levenskrachtenergie, de Chi
- Reiki kan helpen de algehele intuïtie te verbeteren
- Reiki kan helpen om je gelukkiger te voelen
-  Reiki kan je helpen een beter mens voor jezelf en anderen te zijn
- Reiki kan je helpen van jezelf te leren houden

Bijwerkingen van een reikibehandeling
Op de dagen dat je veel met Reiki bezig bent kan je lichaam, doordat afvalstoffen sneller worden afgevoerd, sterker op het gebruik van alcohol reageren dan anders. Verder komt het regelmatig voor dat door het reeds eerder genoemde reinigingsproces op lichamelijk niveau oude klachten en kwalen (met name klachten die in het verleden zijn onderdrukt met medicijnen) weer even de kop op steken. Het kan ook zijn dat de klacht waarvoor iemand zich laat behandelen na de eerste paar behandelingen juist erger wordt, of dat de behandelde enige tijd last heeft van slapeloosheid. Dat is geen enkele reden om je ongerust te maken, het betekent slechts dat het lichaam bezig is om oude rommel op te ruimen. Ook kan het, om dezelfde reden, voorkomen dat de ontvanger van behandelingen in het begin sterk gaat transpireren, een onprettige lichaamsgeur krijgt of dat ontlasting en urine enige tijd 
sterker gekleurd zijn en sterker ruiken dan anders. Tevens is het mogelijk dat de ontvanger de eerste paar keer behoorlijk moe wordt. Dat is meestal het geval bij mensen die onder spanning leven. Door een overvloed van stresshormonen voelen zij hun vermoeidheid niet. Als zij zich door de werking van Reiki weer gaan ontspannen, worden ze zich weer van hun vermoeidheid bewust. Verder kan op plaatsen in het lichaam waar de energie wel in maar niet uit kan, zoals bij ingesloten ontstekingen en tumoren, pijn optreden tijdens de behandeling. Van de ontvanger wordt dan gevraagd aan te geven waar zijn grenzen liggen. Op het moment dat de pijn te storend wordt kunnen de handen verplaatst worden naar een volgende plek om dan een paar minuten later weer terug te komen op de plaats waar de behandeling pijn veroorzaakt.

Onthoud: Reiki kan nooit kwaad, het werkt altijd positief!


Reiki en geneesmiddelen

De beoogde werking van geneesmiddelen wordt door Reiki ondersteund, eventuele bijwerkingen worden verminderd. Wel kan de helende werking van Reiki met zich meebrengen dat er al na enige behandelingen minder geneesmiddelen gebruikt hoeven te worden. Zo komt het bijvoorbeeld vaak voor dat mensen met suikerziekte al na korte tijd moeten minderen met insuline. De behandelde moet dat samen met zijn behandelend arts of specialist onderzoeken, de gever kan en zal daar geen adviezen over geven. Reiki is een additieve geneesvorm en is daarom uitstekend te combineren met iedere andere reguliere- of natuurlijke geneeskundige behandeling.

Het Reikigevoel
Je kunt Reiki voelen op een aantal verschillende manieren. De één voelt zijn vingers of zijn handpalmen tintelen, de ander ervaart een gevoel van warmte, of zelfs van hitte. Ontspannend werkt het altijd. Reiki geeft rust en ruimte in de breedste zin van het woord. Mensen die een lage graad van lichaamsbewustzijn hebben, bijvoorbeeld iemand die de gewoonte heeft om eigen gevoelens te verdringen, voelen soms de eerste tijd helemaal niets. Dit zegt echter niets over de werking en de effectiviteit van Reiki. Na verloop van tijd zullen ook deze mensen iets gaan ervaren van het "Reikigevoel". Reiki werkt op alle niveaus van je leven door: deze liefdevolle, koesterende kosmische energie helpt je om beter om te gaan met jezelf, waardoor jouw omgeving er ook direct profijt van heeft. Ook zal je lichaam je bijvoorbeeld sneller waarschuwen als je dingen eet of drinkt of doet die niet goed voor je zijn. Reiki helpt tevens emotionele pijn en onverwerkte ervaringen te verwerken zodat de oorzaken van je lichamelijke problemen kunnen verdwijnen. Het is niet nodig om 'erin te geloven'. Planten en dieren geloven ook niet in Reiki; maar ze reageren er zeer goed op!Cursussen

Reiki 1
Door de Reiki 1 inwijding zal het vermogen om Reiki te kunnen doorgeven voor altijd in de persoonlijkheid verankerd zijn. Door de inwijding wordt een soort beschermingsproces in werking gesteld, zodat "ongewenste" klachten van de cliënt niet op de Reiki-gever kunnen worden overgedragen. De ingewijde fungeert alleen als een kanaal voor de Universele Levensenergie. De behandelaar geeft geen "eigen energie" door. Sterker nog op het moment dat je een ander behandelt, geef je ook jezelf een behandeling doordat de energie via jouw totale energiesysteem stroomt.
Tijdens een Reiki 1 cursus ontvangt de leerling de eerste gecombineerde inwijding, alsmede alle technieken en handposities die nodig zijn om een Reiki-behandeling aan jezelf, iemand anders, dieren of planten te geven,
Na enige tijd ervaring met Reiki 1 kun je doorgaan met de tweede graad.

Reiki 2
Door de Reiki 2 inwijding wordt de energietoevoer verdubbeld en je leert omgaan met de drie symbolen die bij de tweede graad horen.
Met deze symbolen kun je op een dieper, vooral emotioneel niveau behandelen.
Ook leer je tijdens de Reiki 2 cursus een healing te geven op afstand.
Na enige tijd behandelen van andere mensen kun je doorgaan met de derde graad.

Reiki 3 Master
Bij de opleiding tot Master wordt je geleerd hoe je zelf de inwijdingen en cursussen moet geven, zodat ook jij aan anderen de Reiki technieken door kunt geven.

Magma Holistisch Centrum geeft  cursus Reiki I en cursus Reiki II.