Geen innerlijke rust

Geen innerlijke rust

LEVEN!
Ben jij gehaast? Heb jij geen innerlijke rust? Lees dan deze inspirerende anekdote

Er was eens een vrouwtje dat zichzelf voorbij liep.
En dat is een heel erge ziekte.
Als ze 's morgens opstond, dacht ze aan de middag.
En als ze 's middags aan tafel zat, was het weer:
'Wat zal ik vanavond eten?'
En als ze dan 's avonds naar bed ging, lag ze weer te piekeren wat ze de volgende dag allemaal zou gaan doen.
Telkens als ze op de straat liep, rende ze zo hard dat de mensen zeiden:
"Die loopt zichzelf voorbij! Die vergeet te leven!"
Het vrouwtje sprak ook de hele tijd met zichzelf. Om met anderen te praten, daar had ze geen tijd voor. Ook dat hoorde bij haar ziekte.
En weet je wat ze zei?
"Ik moet nog even.....Laat ik gauw even....Ik kan nog net even..."

Nu was er in dat land een dokter, die zeer wijs was.
Toen hij dat vrouwtje zag en hoorde praten zei hij:
"Beste mevrouw, u bent heel erg ziek en ik weet wat u mankeert."
"Zeg het dan maar gauw dokter", zei ze. "Ik moet nog vlug even..."
"Ziet u, daar heeft u het weer" zei de dokter. "U bent zo haastig, u laat telkens de 'L' liggen."
"Wat laat ik liggen?" vroeg ze.
"De 'L' zei de dokter. Zet de 'L' steeds voor 'even'. "
"Goed dokter, ik zal het doen", antwoordde ze en weg was ze weer.
Maar telkens als ze de 'L' voor 'even' zette, schrok ze zich dood.
"Ik moet nog 'L'even......"
"Laat ik nog gauw 'L'even......."
"Ik kan nog net 'L'even......"

Naar het overzicht