Tarieven holistisch diëtist

Tarieven holistisch diëtist

Mogelijkheden voor vergoeding:
1. Gratis minimaal 3 uur dieetbegeleiding voor kinderen tot 18 jaar
2. Gratis dieetbegeleiding voor volwassenen via de ketenzorg
3. 3 uur vergoeding door zorgverzekeraar uit basisverzekering voor iedereen
4. Vergoeding via zorgverzekeraar uit aanvullende verzekering
5. Vergoeding via de belastingdienst
6. Vergoeding door de gemeente

Iedereen krijgt 3 uur vergoed uit de basisverzekering.
Ben je aanvullend verzekerd voor de diëtist? Dan krijg je aanvullende vergoeding.
Declaraties gaan rechtstreeks naar jouw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar houdt jou op de hoogte wat en hoeveel er gedeclareerd is.
Zodra de zorgverzekeraar geen vergoeding meer geeft krijg je een declaratie van MAGMA Holistisch Centrum.


Tarieven voor consult wat niet (meer) voor vergoeding in aanmerking komt:
Consult: € 22,50 per kwartier 
Toeslag voor huisbezoek: € 42,- tot 5 km. Daarboven € 0,25 extra per km

Tijd wat voor een consult in het algemeen nodig is:
2 kwartier: Voorbereiding 1e consult, samenstellen dossier en bestuderen medische gegevens
1 kwartier: Eenmalig voor verzenden mails, documenten en informatie
4 kwartier: Intakegesprek
6 kwartier: Opstellen advies (18-28 A4 pagina's)
4 kwartier: Advies gesprek
1-2 kwartier: Vervolgconsulten
1-2 kwartier: Eindevaluatie
2 kwartier: 1e rapportage
2 kwartier: 2e rapportage (dit is meestal ook eindrapportage)

NB: voor het MAGMA 10 dagen dieet wordt 3 kwartier extra gerekend voor 11-14 dagen begeleiding per mail gedurende het dieet.

Voorwaarden
Lees hier onze Voorwaarden

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
MAGMA Holistisch Centrum gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Privacyverklaring