Tarieven

Tarieven

TARIEVEN HOLISTISCH DIËTIST
Vergoeding voor de diëtist:
Marjan Hendriks is een kwaliteitsgeregistreerde paramedicus. Wist je dat kinderen tot 18 jaar bij haar minimaal 3 uur gratis behandeling krijgen? Wist je dat je zelf ook voor vergoeding in aanmerking komt?  Lees hieronder hier wat de mogelijkheden voor vergoeding zijn.

1. Gratis dieetbegeleiding voor kinderen tot 18 jaar.
2. Gratis dieetbegeleiding voor kinderen en volwassenen via de ketenzorg
3. Vergoeding door zorgverzekeraar.
4. Vergoeding via de belastingdienst.
5. Vergoeding door de gemeente.
Marjan zal altijd bespreken voor welke vergoeding(-en) jij in aanmerking komt.

Tarieven
Tarieven voor consult wat niet (meer) voor vergoeding in aanmerking komt:
- Consult: € 19,95 per kwartier.
- Toeslag voor huisbezoek: € 39,- tot 5 km. Daarboven € 0,25  extra per km.

Tijd wat voor een consult in het algemeen nodig is:
1 kwartier: Voorbereiding 1e consult, samenstellen dossier en bestuderen medische gegevens
1 kwartier Eenmalig voor verzenden mails, documenten en informatie
4 kwartier: Intakegesprek
6 kwartier: Opstellen advies (18-28 A4 pagina's)
4 kwartier: Advies gesprek
1-2 kwartier: Vervolgconsulten
1 -2 kwartier: Eindevaluatie
2 kwartier : 1e rapportage
2 kwartier : 2e rapportage (dit is meestal ook eindrapportage)

NB: voor het MAGMA 10 dagen dieet wordt 2 kwartier extra gerekend voor 11-14 dagen begeleiding per mail gedurende het dieet.

Voorwaarden
Download hier  De algemene voorwaarden van MAGMA Holistisch Centrum